คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮารด์แวร์

ไฟล์รูป รายละเอียด
อันดับ 1 ซอฟต์แวร์โปรแกรมตรวจสอบระบบ IT Audit อันดับ 1 ซอฟต์แวร์โปรแกรมตรวจสอบระบบ IT Audit
TeamMate Solutions IT Audit ซอฟต์แวร์โปรแกรมตรวจสอบไอที ที่ใช้งานง่ายที่สุด แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โปรแกรมเดียวครบทุกการตรวจสอบ ช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่า ตรวจสอบภายใน ชี้จุดอ่อน จุดแข็ง สร้างโอกาส ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้กว่า 95000 คนทั่วโลก โทร. 02-6521717
http://www.teammatesolutions.com/insights/?LangType=1054